Tag: Abyssal

Results

  • צורר הסודות החותמים את שערי דומה

    סיפורינו מתחיל לפני שנים לא רבות, בלבה של שיירת היוצאת מלוקשיי לקראת חצות הלילה. בתוך אוהל לצדה של העגלה הגדולה ביותר, שוכבת אישה ולידה בעלה האוהב. בטנה של האישה נפוחה בשלבי הריון אחרונים. עוד הלילה זה יקרה, אותו מאורע משמח, לו הם מחכים כבר מספר חודשים …

All Tags