Tag: PC

Results

  • Rafik Halabi

    זה חלק מסיפור הרקע של רפיק, כבר אחרי שנמכרתי והגעתי לאחוזה. סיפור אהבה ופרידה בין רפיק לסאמר/ זה התחיל כאשר שבט הקורבו נתקל בשבט הבאנום, שבט הקורבו אסף במסעותיו מתכות בכללי ומתכות קסומות, איתן הוא הכין כלי נשק, כרכרות יותר עמידות. שבט הבאנום היה שבט …

  • צורר הסודות החותמים את שערי דומה

    סיפורינו מתחיל לפני שנים לא רבות, בלבה של שיירת היוצאת מלוקשיי לקראת חצות הלילה. בתוך אוהל לצדה של העגלה הגדולה ביותר, שוכבת אישה ולידה בעלה האוהב. בטנה של האישה נפוחה בשלבי הריון אחרונים. עוד הלילה זה יקרה, אותו מאורע משמח, לו הם מחכים כבר מספר חודשים …

All Tags